Zolang de RIVM-maatregelen van kracht zijn, staan er geen workshops gepland.