Stil in Beweging

Hans Emmelkamp (Meppel)

In het werk van Hans Emmelkamp zien we enerzijds een spontane vormgeving en anderzijds een vormgeving die bedachtzaam tot stand is gekomen. Toevallige vondsten worden wel gebruikt, maar niets wordt aan het toeval overgelaten. Het eindresultaat is in beweging en toch geordend.

De composities houden het midden tussen figuratie en abstractie. Zijn collages en schilderijen in deze expositie zijn vooral ‘stilleven-achtige’ taferelen. Soms zijn het geabstraheerde objecten, geplaatst op een verhoogd vlak, soms ‘zweven’ de objecten in het beeldvlak. Het is een spel van ingenomen ruimte en tussenruimte, van voorgrond en achtergrond. 

Het poëtische werk van Hans kunnen we het best omschrijven als intuïtief, verstild en bovenal harmonieus.

 

Krin Rinsema (Hippolytushoef)

Krin Rinsema is graficus en schilder van de ruimte en leegte. In haar grafische werk gebruikt ze bij voorkeur geen kleur. Zwart, wit en tere verstilde kleuren kenmerken haar schilderijen.

Het terugkerende thema in zowel haar etsen als haar aquarellen en schilderijen, is het kustgebied. De zee is het landschap van haar jeugd. In haar werk zien we het wad, het strand, de zee en vaak spelende kinderen of een eenzame wandelaar.

Een nieuwe serie etsen in deze expositie bestaat uit kinderfiguren, vrijer en losser in de ruimte geplaatst, met schaduwen en reflectie in het water.

 

Koos Toren (Taarlo)

In zijn beelden probeert hij een spanning op te roepen tussen tegendelen. Enerzijds de zwaarte, een kracht die naar de aarde trekt, en anderzijds lichtheid, het opstijgen. De sculptuur tekent zich af in de ruimte. De vorm ontstaat juist door die omringende ruimte. Zij heeft op zich geen betekenis maar krijgt die door onze waarneming.

Zijn werk is geen weergave van de werkelijkheid of van de natuur die de kijker een bepaalde kant op stuurt. Hij wil de toeschouwer uitnodigen in een eigen intuïtie en fantasie te blijven en door langer te kijken een eigen betekenis toe te kennen. 

Het maken van kunst is voor hem een balanceren tussen ontwerp en toeval. Zijn beelden zijn dan ook experimenten, zoektochten en vaak het resultaat van een ongezochte vondst. Voor hem een verrijking, kunst geeft stof tot nadenken, kunst is als het leven zelf!