Dick Oostra

Dick Oostra | Oldehove

Schilderijen en tekeningen

Dick is tekenaar en schilder. Veel van zijn tekeningen gebruikt hij als uitgangspunt voor een schilderij. Maar vaak ook werkt hij ze verder uit tot een zelfstandig kunstwerk. In zijn tekeningen gebruikt Dick potloden in verschillende hardheden om zo alle toonwaarden te kunnen vangen.

Als schilder werkt hij met aquarel- en acrylverf. Zijn thema’s vind hij moeiteloos op de wadden en langs de uitgestrekte stranden van Denemarken. Hier ontstaan zijn slenken, duinen, het drooggevallen wad en de oneindige wolkenpartijen.

In zijn figuratieve soms realistische werk zoekt hij de stilte in het landschap.
Er is leegte maar geen kaalheid in het werk van Dick. Er heerst een voelbare stilte. Waar vinden we die nog?